Risikerer Enhedslistens årsmøde at ende i kaos?

Det indebærer en række udfordringer at afholde politiske møder under den nuværende Corona krise. Enhedslistens Hovedbestyrelse har netop besluttet at gennemføre partiets årsmøde på en alternativ måde, der dog rejser en række logiske og demokratiske udfordringer.

Af: Allan Krautwald

Corona krisen giver som bekendt en række udfordringer for afholdelse af arrangementer landet over og således også for politiske arrangementer.

Fredag den 18. september besluttede Socialdemokratiet, de Konservative og Venstre at aflyse deres landsmøder som konsekvens af situationen.

Lørdag den 19. september holdt Enhedslistens Hovedbestyrelse endnu et møde om situationen. Det har stået klart gennem snart længere tid, at det næppe ville være muligt at holde et fælles årsmøde et sted, nemlig i Hafnia Hallen i København på grund af anbefalinger af ikke at mødes for mange et sted under den nuværende Corona pandami.
HB havde på mødet 2 modeller at vælge imellem, dels en model hvor de delegerede under hensyntagen til Corona skulle mødes 14 steder i landet med maksimalt 50 deltagere og dels en model hvor de delegerede skulle deltage fra hver deres af Enhedslistens 98 afdelinger. Desværre valgte et flertal modellen med at mødes afdelingsvis.

Heldigvis arbejdes der rundt i landet på at samle flere afdelinger nogle steder, som vil kunne bringe antallet af lokationer ned. Men uanset om det ender med 40, 50 eller flere lokationer rejser det digitale møde en række bekymringspunkter.

For det første kan man rejse spørgsmålet om, hvordan det sikres at alle er med under hele mødet og ikke kobles af på grund af tekniske problemer. Heldigvis er det en del af beslutningen at mødet suspenderes, hvis mindst 10 % af de deltagende bliver koblet af. Men hvordan vil man fra centralt hold løbende under hele mødet sikre, dels at alle er på og antallet af deltagere overstiger 90 %. Det kan blive noget af en logistisk udfordring.

For det andet.  Hvordan sikres en tilstrækkelig god lyd, så alle kan følge med at høre alt der bliver sagt. Erfaringerne fra de mange Zoom møder der har været holdt, at det kan være en ufordring, navnlig fordi bærbare computeres mikrofoner ikke alle leverer en ordentlig lyd, når den deltagende taler.

Hvis mødet blev afholdt på maksimalt 14 lokationer med professionelt lydudstyr leveret, afprøvet og opsat af dygtige teknikere, ville denne udfordring kunne løses. Og samtidig skulle der selvfølgelig være en talerpult med kameraet rettet imod og en storskærm. Sidder man flere om et bord vil der opstå store lydudfordringer.

For det tredje.  Hvordan sikrer vi, at de delegerede på nogen rimelig måde kan skrives på den fælles talerliste efter tur? Det vil en svær opgave at styre når omkring 350 delegerede har mulighed for at melde sig på listen. Tænkes det at der skal være lokale dirigenter, der løbende melder navne ind til de centrale dirigenter?

For det fjerde. Med så mange omstillinger til mange mødesteder vil det forsinke mødets afvikling. Hvordan sikrer vi at dagsordenens punkter kan gennemføres med et rimeligt antal talere til hvert punkt i den situation.

For det femte. Hvordan skal de mange afstemninger gennemføres. Normalt på årsmøder stemmes dels via håndsoprækning og dels ved en stemmebrik. Vi er nødt til at forholde os til og finde en god løsning på den udfordring.

Hvordan sikres at der ved hver afstemning er forbindelse til alle de steder mødet afholdes og det gælder samtlige afstemninger.

Og hvordan sikrer vi ved tætte afstemninger at mindst 90 % af de delegerede har haft mulighed for at deltage? Ellers kan vi risikere at forslag forkastes eller vedtages uden et flertal af delegerede har deltaget. Som eksempel. Hvis der ikke er forbindelse til f.eks. 40 delegerede og afstanden mellem ja og nej i en afstemning kun er 10, så kan vi ikke vide om det er vedtaget eller forkastet.

Det er blot nogle af de bekymringspunkter jeg er kommet i tanker om. Hertil kommer at vi har en række små afdelinger, som måske ikke har den fornødne kompetence om det tekniske.

Lad mig understrege at jeg synes det er godt, at vi forsøger at gennemføre et årsmøde. Det har været udsat siden foråret og der er nok ingen udsigt til, at vi alle kan mødes et sted foreløbig.

Men skal mødet kunne gennemføres på en forsvarlig demokratisk måde bør disse og sikkert også en række andre udfordringer løses først, så mødet ikke ender i kaos og usikkerhed. Det har vi bestemt ikke brug til et årsmøde med en række kontroversielle punkter, der nemt kan dele de delegerede de 2 lige store grupperinger.

Ved at afholde mødet digitalt må vi gå ud fra det vil være billigere end et fysisk årsmøde, derfor er der økonomiske midler til at løse om ikke andet det rent tekniske. Men det kan kun gøres ved at mindske antallet af lokationer til f.eks. 14. Og kan det ikke nås inden den 3. oktober skal det seriøst overvejes, ikke at aflyse årsmødet, men at udsætte det en kortere periode indtil det er muligt.

Det indebærer en række udfordringer at afholde politiske møder under den nuværende Corona krise. Enhedslistens Hovedbestyrelse har netop besluttet at gennemføre partiets årsmøde på en alternativ måde, der dog rejser en række logiske og demokratiske udfordringer.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: