Tid til selvransagelse – svar til Pernille Skipper

Af: 11 medlemmer af Enhedslistens Græsodsnetværk

Mandag den 21. november bragte Politiken et indlæg fra 11 medlemmer af Enhedslistens græsrodsnetværk som et svar på en kronik af Pernille Skipper, som bragte hendes bud på Enhedslistens valgnederlag. På et møde i netværket blev indlægget debatteret og indlægget skal ses som et svar til Pernille Skipper. Desværre var hovedparten af indlægget bag en betalingsmur, hvorfor Rød Blog bringer det her, så alle kan læse det.

Efter Enhedslistens alvorlige mavepuster ved valget er det velkomment med selvransagelse. Så tak til Pernille Skipper for at tage hul på debatten – også her i Politiken (12. november), da spørgsmålet har interesse for langt flere end Enhedslistens medlemmer.

Det betyder dog ikke, at vi er enige med Pernille – det er vi langt fra!

Vi er uenige i analysen af, hvor vi fejlede, og vi tror slet ikke på, at løsningen skulle være mindre demokrati og mere topstyring.

En svag og mat valgkamp – uden kant og profil

Vi kan ikke genkende, at den socialdemokratiske regering skulle være så voldsomt progressiv, som Pernille skriver – og vi kan ej heller genkende Enhedslistens store indflydelse. Men langt værre er det dog, at det kunne vælgerne heller ikke: For efter et valg er det kun deres dom, som gælder. Det savner vi, at hun reflekterer over!

Efter vores opfattelse skyldes det ikke, at vælgerne er dumme, men snarere regeringens svigt på lange stræk: Stigende ulighed og et manglende opgør med den ‘fattiggørelse’, som blev gennemført med Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister. Dertil kommer KL-aftalen i år, som betyder voldsomme besparelser, nedskæringer og velfærdsforringelser ude i kommunerne.

Endelig har vi set en hidtil uset højredrejning i indvandrer-/flygtninge-politikken uden Enhedslisten har vist noget klart alternativ. Her blev de uklare Rwanda-udmeldinger det, som slukkede vores sidste troværdighed på dette spørgsmål.

Det forstærkede indtrykket af, at Enhedslisten ikke havde modet til at stå alene – med en klar og utvetydig kritik af Socialdemokratiet (og SF). Det demotiverer baglandet.

Skippers moderniserings-løsning er ‘mere af det samme’

Derfor er det også malplaceret, når Enhedslistens mangeårige politiske ordfører nærmest giver parti-demokratiet skylden for et dårligt resultat – som skyldes en politisk linje de senere år, som hun selv har et stort medansvar for.

For det er jo det, hun gør, når hun fremstiller en række normale medlemsdemokratiske processer så karikeret, at det intet bidrager til som reel oplysning. Og dernæst er det helt forkert – både analytisk og faktuelt:

Dels er der gennemført en sådan ‘modernisering’, da der i praksis ikke var nogen medlemsindflydelse på den politiske linje i valgkampen. Partiets forretningsudvalg aflyste sine møder, og overlod styringen af valgkampen til en lille valgkampsledelse på kun tre, som havde frie hænder.

Her lå det politiske ansvar for Enhedslistens valgkamp, og vi ser frem til, at denne valgkampsledelse fremkommer med sin evaluering. Herunder de strategiske tanker bag den – dem kan vi ikke diskutere uden at få dem lagt åbent frem.

Men det korte af det lange er, at valgkampsledelsen ikke var underlagt medlemsdemokratiske begrænsninger. Så hvis Pernille vil gå længere ned ad den vej, er det så selve årsmøde-demokratiet, der skal begrænses?

Valg-vurderingerne for 2011-22 kan diskuteres

Vi vil ikke anfægte Pernilles tal i hendes vurdering af de sidste fire valg, men vi savner lidt kontekst:

Enhedslistens gennembrud i 2011 (også i ‘udkants-Danmark’) skyldtes ikke nogen modernisering, for den slags optager ikke vælgerne synderligt. Det var derimod fjernelsen af efterlønnen og voldsomme dagpengeforringelser, som gjorde udslaget.

Og det var ikke ved at være ‘pæne’, at vi vandt terræn 2011-13, hvor mange sikkert husker Johanne Schmidt Nielsens ‘de-har-pisset-på-os’-kommentar. Efter lærer-konflikten var vi oppe at bide Socialdemokratiet i haserne med vores 13 % i nogle målinger mod deres kun 16 %. Denne opbakning skuffede vi med Pinseforliget i maj 2013, hvor vi opgav dagpengekampen. Så selv om vi gik lidt frem i 2015, tabte vi meget af vores ‘udkants’-opbakning.

Den har vi stadig ikke genvundet. Og det er desværre vores egen skyld, da vi siden 2013 stort set har svigtet de ‘reformramte’.

Vores løsning: Vi skal vende tilbage til Enhedslistens oprindelige DNA

Enhedslisten var fra sin start ikke ‘de bonede gulves’ parti, men et parti for almindelige lønmodtagere, de svage og udsatte samt for minoriteter. I gamle dage ville man kalde det et ‘arbejderklasseparti’, som i dette ords bedste betydning også tager økologi, feminisme og klima alvorligt. For slet ikke at tale om kollektiv ejendomsret til jord og produktionsmidler, som er et kernepunkt i Enhedslistens program.

Det skal vi have genoprettet – og det sker ikke ved at gradbøje demokrati og medlemsindflydelse.

Det 21. århundredes parti?

At fortsætte ind i det 21. århundrede med Pernille Skippers moderniseringsmodel er at fortsætte i den samme skure: Og det vil være som at smide barnet ud med badevandet – vi mister vores berettigelse som progressivt venstrefløjsparti med kant. Vi savner det mod og den skarphed, som ellers har været kendetegnende for Enhedslisten, som i disse år desværre bliver mere og mere tandløs. Og DET taber vi vælgere på!

Det er uklart, om indlægget i Politiken på dette punkt kun står for hendes egen regning? En bredere kreds har længe forsøgt at begrænse medlemsdemokratiet – men er dog ofte blevet underkendt på Enhedslistens årsmøder. Lad medlemmerne afgøre, hvordan det 21. århundredes parti skal se ud!

Vi er en række enkeltpersoner, som ikke påberåber os at tale på vegne af Enhedslisten. Men det er vores klare indtryk, at vores holdninger deles af mange af partiets græsrødder og vælgere. Det er her vi skal finde kræfterne til at vinde kommende valgkampe.

Adam Johansen, Amager Øst, Alvin Mosegaard Jensen, Fåborg, Birthe Nielsen, Østerbro, Hanne Schmidt, Amager Vest, Hans Jørgen Vad, Århus Vest, Helene Gerup, Slagelse, Jenny Bager, Svendborg, Lise Baastrup, Randers, Otto Mortensen, Stevns og RGU, Sejer Folke, Stevns, Søren Kolstrup, Lolland, alle medlemmer af Enhedslisten og Enhedslistens Græsrodsnetværk.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: